• Νομική σημείωση

    Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (DolyToys.gr) διέπονται από τους ακόλουθους όρους, ως εκάστοτε ισχύουν, τους οποίους ο επισκέπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

    • Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου στο σύνολό του παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς κανενός είδους εγγύηση από τον ιδιοκτήτη του, ρητώς εκπεφρασμένη ή με οποιοδήποτε τρόπο συνεπαγόμενη. Ο ιδιοκτήτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ οιουδήποτε σφάλματος ή απαλλαγμένη από ιούς (viruses), ή άλλα παρόμοια επιβλαβή λογισμικά ή στοιχεία, λειτουργία αυτού ή οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων ή διακομιστών (servers) μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.
    • Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του διαδικτυακού αυτού τόπου και αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του ή των τρίτων νομίμων δικαιούχων τους. Ως εκ τούτου, προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται δε η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, εν όλω ή εν μέρει, πώληση, μεταβίβαση, διανομή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή ενσωμάτωση σε άλλη ιστοσελίδα οποιωνδήποτε περιεχομένων (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα) ή δεδομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων. Παρέχεται ωστόσο στους χρήστες της ιστοσελίδας μας η δυνατότητα της μεμονωμένης αποθήκευσης, στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενός και μόνο αντιγράφου τμημάτων του περιεχομένου, που ειδικώς επιτρέπεται να τα «κατεβάσουν» (download), για προσωπική και μόνο χρήση και οπωσδήποτε όχι για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς βέβαια τούτο να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι μεταβιβάζεται κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ότι παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης αυτών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των κατά τ’ ανωτέρω αναφερθέντων τμημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή χρήση τους για άλλους σκοπούς, πλην της προσωπικής χρήσης, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων.